СТАВОВИ

ЛИНКОВИ:

Градски одбор НИШГрадски одбор ДСС - Нови Сад
Градски одброр ДСС - БеоградДемократска партија Срба у МакедонијиСрпска демократска странка
Единаја РусијаСамостална демократска српска странкаФонд Слободан Јовановић